Kopong 2 Orphanage - Mái Ấm Kơ Pơng 2

Sponsor a ChildDonate to Orphanage

Giới thiệu sơ lược mái ấm Kơpơng2

Mái Ấm Kơpơng2 chúng con được thành lập từ năm 2012 đến nay tổng số các em là trên 36 em. Từ cấp 1 cho đến cấp 3 và đại học . Và các em có mỗi hoàn cảnh khác nhau ,có em thì mồ côi cha hoặc mẹ . Có em thì vẫn còn cha mẹ nhưng giá đình nghèo . Mai Ấm chúng con cũng đang gặp nhiều khó khăn nhưng các em luôn sống hoà đồng và yêu thương nhau như thể anh chị em ruột với nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống. Mái ấm chúng con xin Cảm Ơn Quý Cha , Quý Sr Hội Bác Ái Phanxicô .   

Mái Ấm Kơpơng2 chúng con được thành lập từ năm 2012 đến nay tổng số các em là trên 36 em. Từ cấp 1 cho đến cấp 3 và đại học . Và các em có mỗi hoàn cảnh khác nhau ,có em thì mồ côi cha hoặc mẹ . Có em thì vẫn còn cha mẹ nhưng giá đình nghèo . Mai Ấm chúng con cũng đang gặp nhiều khó khăn nhưng các em luôn sống hoà đồng và yêu thương nhau như thể anh chị em ruột với nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống. Mái ấm chúng con xin Cảm Ơn Quý Cha , Quý Sr Hội Bác Ái Phanxicô .