My Linh Orphanage - Mái Ấm Mỹ Linh

Sponsor a ChildDonate to Orphanage

 Mái Ấm Mỹ linh – TT Chư sê- Huyện Chư sê- Tinh Gia Lai

Tôi là sr Anna Chu Thị Thiên Nhung, xin được nói về đôi nét và giới thiệu về các em trong các bản làng khi được ra tiếp xúc với môi trừơng học và đồng thời các em được nuôi ăn, ngay khi các em chưa biết nói tiếng kinh, với những bé mới lên 4 tuổi phải rời xa cha mẹ để chấp nhận và mong muốn rằng sau nay biết để giúp ích cho bản thân và cho làng. Môi trường của Mái Âm cũng chỉ mong muốn các bé học hành biết chữ ,biết đọc, xa hơn nữa biết sống hòa nhập với các bạn, để hiểu và mở lòng đón nhận tình yêu và trao ban tình yêu cho người khác trong tương lai.

Sau khi khảo sát và vào thăm các gia đình của các em, nhà cửa rách nát, không có một cái gì có giá trị ngoài những bộ đồ rách rưới trên người, môi trường không có đủ nước để tắm, sinh hoạt của gia đình thiếu vắng tình thương và sự quan tâm của những người xung quanh. Và chúng tôi đã cố gắng không muốn chậm chân thêm ngày nào nữa , quyết định  đưa dẫn các em về để chăm sóc. trước hết là sinh hoat và thay đổi cũng như tạo tình thương cho các bé để các em yên tâm và cảm nhận được tình yêu của những người khác .

Với cuộc sống khó khăn thiếu vắng tình thương như thế, thì tôi lại nhận ra tình thương của chương trình Give Clourd lại mở ra một cánh cửa mời.Tôi rất mong muốn và hy vong chương trinh Give Clourd luôn là cánh tay đắc lục và đem tình thương , quãng đại để giúp đỡ cũng như đổng hành với chúng tôi trong chương trinh giáo dục và nuôi dạy các em thành người.

Với nghĩa cử cao đẹp đó, chúng tôi chỉ biết nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn ban cho quý vi sức khỏe sự bình an và niềm vui trong phục vụ của quý vị

Một lần nữa chúng tôi xin hết lòng tri ân .

Với cuộc sống khó khăn thiếu vắng tình thương như thế, thì tôi lại nhận ra tình thương của chương trình Give Clourd lại mở ra một cánh cửa mời.Tôi rất mong muốn và hy vong chương trinh Give Clourd luôn là cánh tay đắc lục và đem tình thương , quãng đại để giúp đỡ cũng như đổng hành với chúng tôi trong chương trinh giáo dục và nuôi dạy các em thành người.

Với nghĩa cử cao đẹp đó, chúng tôi chỉ biết nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn ban cho quý vi sức khỏe sự bình an và niềm vui trong phục vụ của quý vị

Một lần nữa chúng tôi xin hết lòng tri ân .