Thị Hoa Trần
Ref#

About Me
My name is Thị Hoa Trần. I'm a 21-year-old girl.
Birthday

My birthday is
January 26, 2003.
Situation

Mẹ em lầm lỡ cho em vào CNV ngay sau khi sinh. Em học lớp 11.

Physical Status

Disabled

Orphanage

Thanh An Orphanage - Cô Nhi Viện Thánh An