Minh Chí Nguyễn
Ref# 51HL-003

About Me
My name is Minh Chí Nguyễn. I'm a 12-year-old boy.
Birthday

My birthday is
September 9, 2011.
Situation

Mồ côi cha mẹ

Personality

Vui vẻ, tình cảm và tinh nghịch

Physical Status

Disabled

Orphanage

Hong Linh Orphanage - Trung Tâm Khuyết Tật Hồng Lĩnh

Location

Central

My Story

NGUYỄN MINH CHÍ

09/09/2011 (Hà Tĩnh)

Em bị câm điếc bẩm sinh, em không có cha mẹ, em sống trong trại mồ côi SOS và được một người nhận làm con nuôi, mặc dù em không nói được nhưng em luôn thể hiện tình cảm của mình nên họ rất quý em. Em rất nhanh nhẹn, hoạt bát và giao tiếp tốt với mọi người,  tiếp thu bài nhanh nhưng cũng rất tinh nghich, thích trêu bạn. Năm nay em được 9 tuổi và đang học lớp 1B khiếm thính.